Tính nguyên gốc của thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là gì? Điều kiện bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn ra sao? Tính nguyên gốc của thiết kế bố trí như thế nào? Bài viết dưới đây, Brislaw sẽ trả lời những câu hỏi này.

1. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là gì?

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Có tính nguyên gốc;

+ Có tính mới thương mại.

2. Tính nguyên gốc của thiết kế bố trí

Tính nguyên gốc của thiết kế bố trí được công nhận nếu thỏa mãn được 02 yếu tố sau đây:

Thứ nhất, thiết kế bố trí đó là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả thiết kế bố trí. Tác giả thiết kế bố trí đã có sự đầu tư trí tuệ nhất định để tạo ra một bước tiến mới trong công nghệ thiết kế mạch bán dẫn. Hya nói cách khác, thiết kế bố trí đó không là sự sao chép, copy của bất kỳ thiết kế nào đó đã có từ trước mà chính là thành quả của sự nỗ lực trí tuệ của tác giả. Vào thời điểm sáng tạo, nó không phải là sản phẩm thông thường của người sáng tạo ra thiết kế bố trí và của người chế tạo ra mạch tích hợp.

Thứ hai, Tại thời điểm được tạo ra, thiết kế bố trí đó chưa được biết đến rộng rãi trong giới những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn. Đây chính là yêu cầu về tính mới thiết kế bố trí. Thiết kế bố trí yêu cầu bảo hộ phải chưa bị bộc lộ công khai dưới các hình thức chủ yếu như lời nói, văn bản hay đã được đưa vào sử dụng trong thực tế hoặc bị tiết lộ dưới bất cư shinhf thức nào khác. Một điểm cần lưu ý là phạm vi bộc lộ ở đây chỉ bị giới hạn trong giới những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn. Điều này xuất phát từ đặc điểm của mạch tích hợp bán dẫn là vấn đề hoàn toàn mang tính kỹ thuật chuyên môn, nếu những người không qua đào tạo thì không thể hiểu và nắm bắt được chúng cũng như đưa chúng vào khai thác sử dụng.

Mặt khác thiết kế bố trí là sự kết hợp của các phần từ và các mối liên kết thông thường chỉ được coi là nguyên gốc nếu toàn bộ sự kết hợp đó có tính nguyên gốc theo các điều kiện như đã phân tích ở trên.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Tính nguyên gốc của thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *