Trình tự doanh nghiệp giải thể bắt buộc theo pháp luật

Giải thể công ty là thủ tục chấm dứt sự tồn tại pháp nhân đó trên thị trường. Vậy, theo luật hiện hành, trình tự doanh nghiệp giải thể bắt buộc được quy định như thế nào?

1. Khi nào doanh nghiệp bị giải thể bắt buộc

Giải thể công ty có 2 hình thức là giải thể bắt buộc và giải thể tự nguyện. Mỗi hình thức đều có điều kiện pháp lý nhất định. Đối với giải thể bắt buộc, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện:

Thứ nhất, doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đây là điều kiện phân biệt 2 hình thức giải thể công ty.

Thứ hai, công ty đã thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Cụ thể:
  • Các khoản nợ đối với người lao động: lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  • Nợ thuế hay nghĩa vụ tài sản với nhà nước;
  • Các khoản nợ khác: nợ ngân hàng, nợ bạn hàng, nợ khách hàng,… mà khoản nợ đó bên vay là công
Thứ ba, công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Khi doanh nghiệp đáp ứng đồng thời 03 điều kiện trên, thủ tục giải thể bắt buộc được thực hiện như sau.

2. Trình tự công ty giải thể bắt buộc

Bước 1: Thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể

Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, phải đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoặc Quyết định của Tòa án.

Bước 2: Doanh nghiệp ra quyết định giải thể

Thời hạn thực hiện bước này là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Khi nhân được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận/Quyết định của Tòa, Doanh nghiệp phải:

  • Triệu tập họp để ra quyết định giải thể
  • Gửi kết quả cuộc họp và Giấy chứng nhận/Quyết định của Tòa đến cơ quan đăng ký kinh doanh
  • Niêm yết công khai kết quả tại trụ sở, chi nhánh doanh nghiệp
Lưu ý:

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải thông báo đến cơ quan thuế, người lao động.

Bước 3: Thanh lý tài sản

Thứ tự thanh toán các khoản nợ được quy định:

  • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  • Nợ thuế;
  • Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, người đại diện theo pháp luật của công ty nộp hồ sơ giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 5: Cập nhật tình trạng doanh nghiệp

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 16, toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *