Trình tự doanh nghiệp giải thể tự nguyện theo pháp luật

Giải thể là chấm dứt sự tồn tại của tổ chức trên thị trường. Giải thể tự nguyện là một hình thức. Vậy, trình tự doanh nghiệp giải thể tự nguyện quy định như thế nào?

1. Điều kiện doanh nghiệp giải thể tự nguyện

Thứ nhất, doanh nghiệp thuộc một trong 2 trường hợp sau:
 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định chủ sở hữu công ty.
Thứ hai, công ty đã thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Cụ thể:
 • Các khoản nợ đối với người lao động: lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế hay nghĩa vụ tài sản với nhà nước;
 • Các khoản nợ khác: nợ ngân hàng, nợ bạn hàng, nợ khách hàng,… mà khoản nợ đó bên vay là công
Thứ ba, công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Khi doanh nghiệp đáp ứng đồng thời 03 điều kiện trên, thủ tục giải thể tự nguyện được thực hiện như sau.

2. Trình tự công ty giải thể tự nguyện

Bước 1: Ra quyết định giải thể

Quyết định giải thể phải được chủ sở hữu công ty thông qua.

Bước 2:

Nếu công ty có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

Bước 3: Gửi quyết định giải thể và biên bản họp
 • Thời hạn gửi: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Những người được nhận: Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp
 • Trong trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. 
Bước 4: Thanh lý tài sản công ty 

– Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty là người trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

– Thứ tự thanh toán các khoản nợ:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

– Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp.

Bước 5: Nộp hồ sơ giải thể công ty

Người đại diện theo pháp luật của công ty nộp hồ sơ giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thời hạn: trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Bước 6: Cập nhật tình trạng của doanh nghiệp

– Trường hợp giải thể theo hồ sơ:

Cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp giải thể tự động:

Thời hạn: sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp mà không nhận phản đối của bên có liên quan bằng văn bản.

Khi đó, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 16, toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *