Việt Nam gia nhập FTA: Luật hóa các cam kết sở hữu trí tuệ

Bộ KH&CN điều chỉnh Luật Sở hữu trí tuệ để vừa thực thi cam kết quốc tế vừa đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp.

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục SHTT cho biết, có 7 nhóm chính sách lớn cần sửa đổi. Với dự kiến sửa 44 điều trên tổng số 222 điều của Luật SHTT (chiếm 20%). Luật SHTT sửa đổi trên cơ sở thể chế hoá quan điểm, chủ trương của Đảng, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ trong tình hình mới. Khuyến khích sáng tạo, bảo hộ, khai thác hiệu quả các tài sản trí tuệ Việt Nam tạo ra; khuyến khích thương mại hóa và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ; đặc biệt là đối với các sáng chế tại Việt Nam.

Một trong số đó là các vấn đề về quyền tác giả trong số hoá, giống cây trồng, thuốc…; chủ sở hữu quyền liên quan các trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao quyền; khuyến khích tạo ra, khai thác và phổ biến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; quyền khai thác đối với các nghiên cứu khoa học được tạo ra từ ngân sách nhà nước. Tạo thuận lợi cho quá trình đăng ký và bảo đảm thi hành đầy đủ các cam kết quốc tế.

Dự kiến Dự thảo Luật điều chỉnh, sửa đổi sẽ trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10/2021; và trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 5/2022.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Phạm Công Tạc khẳng định: trước bối cảnh có nhiều chuyển biến mạnh mẽ tác động đến mọi mặt của kinh tế – xã hội. Như quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu và rộng của Việt Nam, thông qua việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (EVFTA, CPTPP..), làn sóng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng cũng như mục tiêu hướng tới một Chính phủ kiến tạo, việc sửa đổi Luật SHTT trong giai đoạn hiện nay trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *