Xâm phạm Quyền sở hữu công nghiệp và pháp luật bảo hộ.

Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam đang trở thành vấn đề nóng được người sản xuất, buôn bán và cả các cơ quan quản lý quan tâm. Thời gian gần đây, xâm phạm QSHCN vẫn gia tăng và diễn biến phức tạp. Các hành vi xâm phạm diễn ra ở các công đoạn như sản xuất, buôn bán, lưu thông, xuất, nhập.

Theo quy định của Luật SHTT, Việt Nam có bốn biện pháp đảm bảo thực thi quyền SHTT, đó là:

+) Biện pháp Dân sự;

+) Biện pháp  Hình sự;

+) Biện pháp Hành chính

+) Biện pháp Kiểm soát tại biên giới.

Về cơ bản, cả bốn biện pháp này đều đã có đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện.

Trong thực tế, bp Hành chính dường như được sử dụng phổ biến hơn cả. Bởi ưu thế thủ tục đơn giản, xử lý nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu của chủ thể QSHCN. Việc đảm bảo không chỉ có tác dụng ngăn chặn, mà còn có tác dụng phòng ngừa, răn đe . Dù vậy, các cơ quan có thẩm quyền chưa sử dụng hết quyền hạn. Hoặc còn e ngại, chưa kiên quyết trong việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT.

Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp còn diễn ra ở hầu hết các đối tượng như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu,… Đặc biệt những nhóm hàng thuộc lĩnh vực công nghệ cao như thiết bị máy tính, thuốc chữa bệnh hay nhóm hàng hóa phục vụ tiêu dùng. Cũng như vậy ở nhóm hàng hóa có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe con người (thuốc bảo vệ thực vật, sắt thép xây dựng, thực phẩm, đồ uống…)

Khi cơ quan CN cố gắng hoàn thiện pháp luật bảo hộ thì tính chất, mức độ vi phạm diễn ra ngày càng phức tạp. Do vậy, việc nâng cao hiệu quả thực thi quyền SHTT bằng bp hành chính là những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết. Nhằm góp phần tăng cường hiệu lực của hệ thống thực thi quyền SHTT tại Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *