在印度注册商标所需的文件

Tên doanh nghiệp là việc đầu tiên mà chủ thể kinh doanh cần phải nghĩ tới khi muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nhưng khi đăng ký tên doanh nghiệp thì cần phải lưu ý vấn đề gì? Bài viết xin đưa ra câu hỏi đang được rất nhiều chủ thể kinh doanh quan tâm đó là: Tên doanh nghiệp có được trùng với tên nhãn hiệu?

1, Khái niệm

  • Tên doanh nghiệp là hình ảnh, là thương hiệu công ty, giúp đối tác có thể tìm kiếm dễ dàng và chính xác, thúc đẩy công việc kinh doanh phát triển, do đó bạn cần chú ý khi đặt tên tránh sai phạm, nhầm lẫn và tranh chấp phát sinh về sau.
  • Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

2,Đặc điểm

  • Tên doanh nghiệp được cấu thành từ hai yếu tố: Loại hình doanh nghiệp; Tên riêng của doanh nghiệp.
  • Nhãn hiệu bao gồm các dấu hiệu. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Vậy có thể thấy tên nhãn hiệu là phần chữ nhìn thấy được dưới dạng chữ cái.

3, Quy định pháp lý giữa tên doanh nghiệp và tên nhãn hiệu

Theo khoản 1 điều 19 nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp:

“Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đó. Trước khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp”

Như vậy, tên riêng của doanh nghiệp không được trùng với tên nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ trừ trường hợp đã xin phép và được sự chấp nhận của chủ sở hữu nhãn hiệu đó.

 

 

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注